Teaching Staff

Keshav Raj Khanal
Pratima Maka
Jarina Newa
Karishma Shrestha
Saraswati Shrestha
shristi wagle
Rabina Kawan
Phoolmaya Tamang
Ambika Karmacharya
Sital Tamang
Nilima Maka
Mahesh Dhakal
Arbindra K.C.